Start. Fotopresentaties. Agenda. Bestuur. Nieuws. Zorg. Sport 55. Digitaal. Fotogroep. Overige activiteiten.
Qi-Gong

Qi Gong is in de praktijk: het leren beheersen van de stroom van levensenergie (qi) door het lichaam, met gebruikmaking van concentratie. Er zijn verschillende vormen van  Qi Gong. Niet iedere vorm is even krachtig.
Qi Gong is ook een “zelf-genezingssysteem”. Door te oefenen zal de Qi energie goed door ons lichaam stromen en zal onze weerstand toenemen waardoor ziektes minder vat krijgen.

Men kan het vergelijken met water. Stromend water vervuilt minder snel dan stilstaand water.
In maart 1998 is onder leiding van Henri de Vries de groep Tai Chi in Akersloot gestart. Ongeveer anderhalf jaar daarna is wegens succes een tweede groep opgezet. Die tweede groep is in januari 2002 overgestapt naar Qi Gong. Deze groep is nog wat meer aangepast voor ouderen. Is ook makkelijker te volgen.
De lessen bestaan het eerste half uur uit een warming-up. Dat zijn allerlei oefeningen die in de Tai Chi en Qi Gong voorkomen. De tweede helft van de les is dan volop Qi Gong.

Onze leermeester Henri de Vries volgde elf jaar de lessen bij meester Tang Wei, voor hij in Akersloot begon met lesgeven.

Qi Gong voor “Sport 55” is op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur in Het Kruispunt.
Het sportseizoen is vanaf 7 september. Kosten € 85,00 per seizoen.

Contactpersoon is: Liesbeth Putter, telefoon 313747