Start. Fotopresentaties. Agenda. Bestuur. Nieuws. Zorg. Sport 55. Creatief. Digitaal. Fotogroep. Overige activiteiten.
Overige activiteiten
Kaartsoos
Iedere dinsdagmiddag is er een kaartmiddag.
De aanvangstijd is 13.30 uur, toegang gratis.

Bingo
Eens per maand op de maandagmiddag om 13.30 uur;
kosten € 3,50, exclusief versnaperingen. PAASBINGO op 19 maart.

Filmmiddag
Eens per maand wordt er - meestal op maandagmiddag - een film gedraaid.

SAMEN ETEN
Iedere maandag- en woensdagmiddag is er gelegenheid om samen te eten.
Aanvang 17.00 uur. De menulijst ligt in ‘t Kruispunt.
Kosten € 6,00 per maaltijd en graag van tevoren opgeven en
betalen bij Jet.

Op maandag 20 november kwam onze burgemeester, Toon Mans, voor
ons koken. Het was lekker en gezellig!


Zaterdag 24 maart ROMMELMARKT
Van 11.00-14.00 uur.
Heeft u nog spullen staan die u kwijt wilt voor deze markt, dan kunt
u die bij ‘t Kruispunt brengen. Graag van tevoren even bellen
met Jet de Boer, telefoon 314219.

Cursus Bewust bewegen
Simone Schneider leert u bewuster te bewegen door oefeningen te doen op vrijdagavond van 18.00-19.00 uur (t/m mei; niet in de schoolvakanties).
Kosten voor het hele seizoen: € 170,00 p.p. te voldoen in 3 termijnen;
koffie 80 cent.
Aanmelden bij Jet de Boer, telefoon 314219. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.