Stichting Welzijn Ouderen Akersloot
Start. Fotopresentaties. Agenda. Bestuur. Nieuws. Zorg. Sport 55. Creatief. Digitaal. Fotogroep. Overige activiteiten.
SWOA, ‘t Kruispunt, Mozartlaan 1a, 1921 XC Akersloot, Telefoon 0251 - 32 00 47
Seniorweb leercentrum
Inloopochtenden Op iedere 4e donderdag van de maand wordt van 10.00-11.30 uur de inloop-ochtend voor computer, tablet en mobiele telefoon gehouden. Wij zien u dan graag met uw vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.


In goede herinnering: Kees Koomans

Kees, een sterke gezonde man, overleed plotseling door een verkeersongeval.
Wij hebben hem de laatste eer bewezen.

Kees was een rustige kracht in ons team van Computerkennis-overdragers.
Hij wist er veel van en hield ook de computers, die bij onze cursussen worden gebruikt, up-to-date. Ook wist hij veel van fotografie wat in ons team goed van pas kwam. Hij was bereid om mensen te helpen.

Veel mensen in ons dorp zullen zich Kees herinneren als fotograaf bij dorpsaangelegenheden zoals bij het Timmerdorp, de Avond4daagse en de Sinterklaasintocht.

Wij zullen hem erg missen.


Het computerteam van de SWOA

Jan Terluin, Jan Louwe, Janny van Hoven, Elli Blokker, Thea Overpelt en Corrie Tromp