Stichting Welzijn Ouderen Akersloot
Start. Fotopresentaties. Agenda. Bestuur. Nieuws. Zorg. Sport 55. Creatief. Digitaal. Fotogroep. Overige activiteiten.
SWOA, ‘t Kruispunt, Mozartlaan 1a, 1921 XC Akersloot, Telefoon 0251 - 32 00 47
Elke dinsdagmiddag
om 13.30 uur KAARTSOOS; toegang gratis
Dinsdagmorgen
van 10.30-12.00 uur OUDERENGYM
Dinsdagavond
Damclub “De Broeikas”
Woensdagmorgen
van 10.30-12.00 uur LINEDANCE
Elke maandag- en woensdagmiddag
om 17.00 uur SAMEN ETEN; kosten € 6,00
Vrijdagmorgen
Van 9.00-11.30 uur TAI CHI - QI-GONG
Vrijdagmiddag
Van 13.30-16.00 uur KOERSBAL
Vrijdagmiddag,
(uitgezonderd schoolvakanties)
Van 18.00-19.00 uur BEWUST BEWEGEN;
Maandagavond 9 april
om 19.30 uur Politieavond
Donderdagmiddag 12 april
om 13.30 uur Alzheimer Trefpunt
Maandagmiddag 16 april
om 13.30 uur BINGO, kosten € 3,50
Vrijdag 27 april
Aanvang 10 uur KONINGSDAG kopje koffie met wat lekkers, muziek optreden, lunch, kosten € 5,00
Donderdagmorgen 26 april
Van 10 - 11.30 uur INLOOP voor vragen over computers en tablets; hieraan zijn geen kosten verbonden.
Agenda